De syv dødssynder - laster og dyder

De syv dødssynder - laster og dyder

By Jytte Isaksen

  • Release Date : 2015-04-16
  • Genre : Religion & Spirituality
  • FIle Size : 529.89 MB
Download Now
The file download will begin after you complete the registration. Downloader's Terms of Service | DMCA

Description

De syv dødssynder - laster og dyder De syv dødssynder beskrives ofte som en række laster, der afholder mennesker fra at leve det gode og det rigtige liv. Hovmod, Griskhed, Utugt, Misundelse, Frådseri, Vrede og Dovenskab - hvordan ser det ud i vores moderne liv? Hvordan bliver de syv dødssynder fx  brugt i reklamer til at sælge produkter?
Bogen sætter fokus på de syv dødssynder som et religiøst tema, men trækker tråde frem til det liv, der leves i dag. 

Læseren inddrages aktivt i emnet ved fx at skulle udarbejde en fotobog med hverdagsillustrationer over de syv dødsynder. I en anden opgave skal læseren producere en reklame, som kan være inspireret af de syv dødssynder. Opgaverne er mange og har det til fælles, at læseren kommer til at udarbejde varierede digitale produkter - film, ebooks, lydfiler m.m.

Bogen er udviklet til at kunne anvendes til flere niveauer i dansk, religion, mediefag, primært i folkeskolens ældste klasser, gymnasiet (C), på hf, hfe (C),  VUC og i tværfaglige forløb.

Emneord: dødssynder, laster, dyder, religion, synd

Bogen dækker primært nedenstående niveauer:

Grundskolen (9. - 10. klassetrin)
Færdigheds- og vidensmål:
• Fortolkning

• Vurdering

• Perspektivering

• Planlægning

• Forberedelse

• Fremstillin

Kompetencemål:
• Fortolkning: Eleven kan forholde sig til kultur, identitet og sprog gennem systematisk undersøgelse og diskussion af litteratur og andre æstetiske tekster.

• Fremstilling: Eleven kan udtrykke sig forståeligt, klart og varieret i skrift, tale, lyd og billede i en form, der passer til genre og situation.

Hfe C-niveau:
Kernestof:
• Stilistik

• Argumentationsanalyse

• Kommunikationsanalyse.

Almen Voksenuddannelse (AVU)
Dansk, Niveau G, F, E og D:
Kernestof:
• Skriveprocessen

• Teksttyper

• Kommunikationssituation.

Dansk som andetsprog, Niveau G, F, E og D:
Kernestof:
• Sproglig korrekthed, forståelighed og sammenhæng i skrift

• Skriftsprog, herunder komposition, sammenhæng og modtagerbevidsthed.

keyboard_arrow_up