Psykopater i litteraturen

Psykopater i litteraturen

By Stine Due Jensen

  • Release Date : 2015-03-05
  • Genre : Fiction & Literature
  • FIle Size : 90.76 MB
Download Now
The file download will begin after you complete the registration. Downloader's Terms of Service | DMCA

Description

Psykopater i litteraturen Mord, vold, blod, skrig, smerte og mangel på empati er ofte det, man støder på, når litteraturen skal tegne et billede af en psykopat. Ofte kan man se, at virkelighedens psykopater er inspirationskilde til psykopater, vi møder i litteraturen. Jack the Ripper er et klassisk eksempel på dette, men der findes mange andre.
Gennem arbejdet med bogen vil læseren få et billede af, hvordan psykopater optræder på forskellige måder i litterære værker, fra biblen til folkeviser, til moderne romaner som f.eks. American Psycho.

Læseren skal gennem arbejdet med bogen læse og analysere tekster, hvor omdrejningspunktet er psykopater, udarbejde tidslinie over forskellige værker, der behandler emnet psykopati, udarbejde personkarakteristikker i digitale posters, film i iMovie m.m.

Bogen er udviklet til at kunne anvendes til flere niveauer i dansk og psykologi i folkeskolens ældste klasser, i gymnasier (A), på hf, hfe (C), VUC, eller i tværfaglige forløb.
 
Emneord: psykopater, analyse, personkarakteristik, vold, tidslinje

Grundskolen (9. - 10. klassetrin)
Færdigheds- og vidensmål:
• Forberedelse
• Fremstilling
• Oplevelse og indlevelse
• Undersøgelse
• Fortolkning
• Vurdering
• Perspektivering.

Kompetencemål:
• Fortolkning: Eleven kan forholde sig til kultur, identitet og sprog gennem systematisk undersøgelse og diskussion af litteratur og andre æstetiske tekster.
• Fremstilling: Eleven kan udtrykke sig forståeligt, klart og varieret i skrift, tale, lyd og billede i en form, der passer til genre og situation.

Hfe C-niveau:
Kernestof:
• Stilistik
• Argumentationsanalyse
• Kommunikationsanalyse.

Almen Voksenuddannelse (AVU)
Dansk, Niveau G:
Kernestof:
• Fiktionstekster.
Dansk, Niveau F, E og D:
Kernestof:
• Analyseredskaber
• Fiktionstekster.

Dansk som andetsprog, Niveau G, F, E og D:
Kernestof:
• Dansk og oversat litteratur
• Danskfaglige begreber til analyse, fortolkning og perspektivering af tekster.

keyboard_arrow_up